Thạc sĩ, BS

Nguyễn Thái Hoàng

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2006-2012: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2013-2014: CK Định hướng CĐHA tại Đại học Y Hà Nội
2020-2022: Cao học CĐHA tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2015-2022: Bác sĩ khoa CĐHA BV Xanh Pôn
2022-nay: Bác sĩ Trung tâm CĐHA và CTĐQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Ngôn ngữ

Anh, Việt