Thạc sĩ, BSNT

Ngô Thị Ly Ly

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012-2018: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2018-2021: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2012-2018: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2018-2021: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội
2021- nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

Luận văn Thạc sĩ Y Học: Đánh giá kết quả tán sỏi túi mật đơn thuần qua da (2020)
Bài báo trong nước (tác giả chính):
Đánh giá kết quả ban đầu rán sỏi túi mật đơn thuần qua da bằng Laser Holmium tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (2022)
Bài báo quốc tế (tác giả phụ):

- Convolutional neural networks improve radiologists' performance in breast cancer screening for Vietnamese patients (2022)
- Percutaneous Transhepatic Cholecystolithotomy by Holmium Laser for Non–high-Risk Patients with Symptomatic Gallbladder Stones (2022)

Ngôn ngữ

Việt, Anh