Thạc sỹ- Bác sỹ nội trú

Mai Thị Quỳnh

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình đào tạo:

2011-2017: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội.

2017-2020: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội.

2022- nay: Học Bác sĩ chuyên khoa cấp II tại trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác:

Tháng 12/2020: Bác sĩ Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bài báo đã đăng, báo cáo hội nghị khoa học:

1/ Mô tả đặc điểm hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị tiêm xơ dị dạng tĩnh mạch dưới hướng dẫn DSA
2/ Đánh giá kết quả điều trị tiêm xơ dị dạng tĩnh mạch dưới hướng dẫn DSA
3/ Digital subtraction angiography - guide foam sclerotherapy with polidocanol for treating superficial venous malformation
4/ Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh cộng hưởng từ tim ở bệnh nhân viêm cơ tim tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
5/ Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ tim ở bệnh nhân nghi ngờ bệnh cơ tim phì đại tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán hình ảnh tim mạch

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt