Bác sỹ chuyên khoa cấp II. Bác sỹ nội trú

Mai Thế Cảnh

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2002- 2008: Học Bs Đa Khoa tại Đại Học Y Hà Nội
2008-2011: Học Bác Sỹ Nội Trú Khoá 33- Chẩn Đoán Hình Ảnh Tại Trường Đại Học Y Hà Nội

2020-2022: Bác sỹ chuyên khoa cấp II tại Trường Đại Học Y Hà Nội
Từ tháng 11/2011- nay: công tác tại Trung Tâm CĐHA và CTĐQ- BV ĐH Y Hà Nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu về gan mật, mắt- mũi- xoang

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản ): không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 2 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 1 bài