Thạc sỹ- Bác sỹ nội trú

Lê Viết Dũng

Bác sỹ Trung tâm CĐHA&CTĐQ- BV

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

+ Quá trình đào tạo:

2010-2016. Sinh viện hệ bác sỹ đa khoa, trường ĐHY Hà Nội

2016-2019. Bác sỹ nội trú chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

+ Quá trình công tác:

2019-nay: Bác sỹ Trung tâm CĐHA&CTĐQ- BV ĐH Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

CĐHA tim mạch

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 2

Số báo cáo hội nghị khoa học trong nước: 1

Số bài báo khoa học quốc tế: 1