Thạc sỹ - Bác sỹ nội trú

Lê Văn Tuyền

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2009-2015. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHYHN

2015-2018. BSNT chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, trường ĐHYHN

2018-nay. Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, bệnh viện ĐHYHN

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán hình ảnh bệnh lý tiền liệt tuyến (bao gồm sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm)

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 1 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 1 bài

Số bài báo khoa học quóc tế: 1 bài