Tiến sỹ. Bác sỹ nội trú

Lê Tuấn Linh

Giám đốc trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang – BV ĐH Y Hà Nội. Giảng viên chính, Phó chủ nhiệm bộ môn CĐHA ĐHY HN.

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

1995-2001. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY HN

2002-2006. BSNT chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2004-2005. Thực tập BSNT chuyên ngành CĐHA tại Pháp

2007-nay. Giảng viên bộ môn CĐHA ĐHY HN, bs CĐHA BV ĐHY HN

2021-nay: Giám đốc trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang – BV ĐH Y Hà Nội. Giảng viên chính, Phó chủ nhiệm bộ môn CĐHA ĐHY HN.

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản )

Thư kí biên soạn cuốn Bài giảng CĐHA dành cho hệ bác sĩ đa khoa, nhà xuất bản y học, năm 2009.

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 18 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 4 bài

Số bài báo khoa học nước ngoài: 8 bài

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia (Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu 2016

Tham gia 02 đề tài cấp bộ, 1 đề tài nghiệm thu 2016 và 1 đề tài đang tiến hành.

Tham gia 02 đề tài cấp nhà nước, 1 đề tài nghiệm thu 2005 và 1 đề tài đang tiến hành.

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (Thống kê số lượng và thời gian, chuyên ngành hướng dẫn)

Hướng dẫn 02 sinh viên hệ đa khoa làm khoá luận.

Hướng dẫn 03 Thạc sĩ-bác sĩ nội trú làm luận văn.

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Bằng khen của bộ y tế

Bằng khen của tỉnh ủy Hà Giang