Thạc sỹ, bác sĩ

Lê Duy Chung

Bác sỹ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

1995-2001. Sinh viên hệ đa khoa, trường ĐHY TN

2003. Chuyên khoa sơ bộ CĐHA, ĐHY HN

2007-2009. Cao học CĐHA. ĐHY HN

2012-2013. Đào tạo chuyên ngành CĐHA, Đại học Ajou Hàn Quốc

2014 đến nay Nghiên cứu sinh Đại y Hà Nội

2011 đến nay là bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

Bệnh viện Đại học y Hà Nội

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình và năm xuất bản )

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 07

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 01

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia (Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Tham gia 1 đề tài cấp Bộ (nghiệm thu năm 2020)