Tiến sỹ, bác sĩ

Lê Duy Chung

Bác sỹ, chủ tịch công đoàn Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp

 

Quá trình đào tạo

1995-2001. Sinh viên hệ đa khoa, trường ĐHY TN

2003. Chuyên khoa sơ bộ CĐHA, ĐHY HN

2007-2009. Cao học CĐHA. ĐHY HN

2012-2013. Đào tạo chuyên ngành CĐHA, Đại học Ajou Hàn Quốc

2014 - 2021 Tiến sĩ CĐHA tại Đại học y Hà Nội

Quá trình công tác

2003 - 2011: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang
2011 đến nay: Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu

Chẩn đoán hình ảnh Tai

Chẩn đoán hình ảnh vú

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình

Các công trình khoa học đã công bố

Số bài báo khoa học trong nước: 07

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 01

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tham gia 1 đề tài cấp Bộ (nghiệm thu năm 2020)

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh.