Thạc sĩ, BSNT

Hoàng Tú Minh

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2018-2021: Theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ - Bác sĩ Nội trú chẩn đoán hình ảnh
2021 - nay: Công tác tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện ĐHY Hà Nội.

Quá trình công tác

2021 - nay: Công tác tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện ĐHY Hà Nội.

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Siêu âm tổng quát, mạch máu, cơ xương khớp, thai cơ bản.
Đọc phim MRI, CLVT, XQ
Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm: laser nội mạch tĩnh mạch hiển trong điều trị suy van. Tiêm xơ tĩnh mạch mạng nhện chi dưới. Chọc hút tế bào kim nhỏ. Sinh thiết phần mềm.

Các công trình khoa học đã công bố

01 bài báo quốc tế (case report) tác giả phụ
02 bài báo trong nước tác giả chính (case report)

Ngôn ngữ

Anh, Việt