Tiến sỹ, bác sĩ

Hoàng Đình Âu

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- BV ĐH Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

Đào tạo Bác sỹ đa khoa tại trường ĐH Y Hà nôi (1988-1994)
Đào tạo chuyên ngành CĐHA tại trường ĐH Y Hà nội (1996-1999)
Đào tạo chuyên ngành CĐHA tại trường ĐH Lyon 1 (1999-2000)
Đào tạo về can thiệp mạch tại bệnh viên Winterthur - Thuỵ sỹ (2006)
Đào tạo Thạc sỹ tại trường ĐH Lyon 1 (2011-2012)
Đào tạo Tiến sỹ tại trường ĐH Lyon 1 (2012-2015)
Công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị (2000-2009)
Công tác tại Trung tâm CĐHA&CTĐQ- Bệnh viện ĐH Y Hà nội (2009- nay)

Quá trình công tác

1999-2009: Bác sỹ CĐHA tại BV Hữu Nghị
2009-nay: Bác sỹ CĐHA tại BV Đại học Y Hà nội

Chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu

Tuyến tiền liệt- Nam học
Tiểu khung- Sàn chậu
Tim mạch
Hàm mặt

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình:

Các công trình khoa học đã công bố:

80 bài báo trong nước

14 bài báo quốc tế

03 báo cáo trong nước

04 báo cáo quốc tế

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

Tham gia 01 Đề tài cấp nhà nước

Tham gia 02 Đề tài cấp Bộ

Chủ trì 03 Đề tài cơ sở

Giải thưởng:

Giải thưởng Đặng Văn Ngữ- Trường ĐH Y Hà Nội (năm 2018)