Tiến sỹ, bác sĩ

Hoàng Đình Âu

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật:

Đào tạo Bác sỹ đa khoa tại trường ĐH Y Hà nôi (1988-1994)
Đào tạo chuyên ngành CĐHA tại trường ĐH Y Hà nội (1996-1999)
Đào tạo chuyên ngành CĐHA tại trường ĐH Lyon 1 (1999-2000)
Đào tạo về can thiệp mạch tại bệnh viên Winterthur - Thuỵ sỹ (2006)
Đào tạo Thạc sỹ tại trường ĐH Lyon 1 (2011-2012)
Đào tạo Tiến sỹ tại trường ĐH Lyon 1 (2012-2015)
Công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị (2000-2009)
Công tác tại Trung tâm CĐHA&CTĐQ- Bệnh viện ĐH Y Hà nội (2009- nay)

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình:

Các công trình khoa học đã công bố:

23 bài báo trong nước

05 bài báo quốc tế

03 báo cáo trong nước

04 báo cáo quốc tế

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

Tham gia 01 Đề tài cấp nhà nước

Tham gia 02 Đề tài cấp Bộ

Chủ trì 03 Đề tài cơ sở

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Hướng dẫn 01 Thạc sỹ

Giải thưởng:

Giải thưởng Đặng Văn Ngữ- Trường ĐH Y Hà Nội (năm 2018)