Thạc sĩ, BSNT

Hoàng Đăng Tuấn

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2014-2020: Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội
2020-2023: Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2014-2020: Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội
2020-2023: Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội
2023- nay: Bác sĩ tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán các kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), CLVT, Xquang
Siêu âm tổng quát, mạch máu, cơ xương khớp...
Thực hiện các thủ thuật chọc hút tế bào, tiêm khớp dưới hướng dẫn siêu âm...

Ngôn ngữ

Anh, Việt