Tiến sĩ, Bác sĩ nội trú

Đoàn Tiến Lưu

Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo:

1994-2000: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội.

2001-2004: Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội.

2012: Thực tập khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Winterthur, Thụy Sĩ.

2013-2019: Nghiên cứu sinh Chẩn đoán hình ảnh khóa 32, Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

2005-2010: Trưởng đơn nguyên kĩ thuật cao, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Thanh Nhàn.

2011 – 2014: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

2015 – 2020: Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

2020-nay: Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

2021 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước:

“Nghiên cứu giá trị siêu âm trong chẩn đoán sỏi mật”, thuộc đề tài cấp nhà nước đã nghiệm thu năm 2005.

Tham gia 01 đề tài cấp bộ:

“Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp”, thuộc đề tài cấp bộ nghiệm thu năm 2016.

Chủ trì 02 đề tài cấp cơ sở:

“Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán ung thư dạ dày”, nghiệm thu năm 2013.

“Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán dị tật thần kinh thai”, nghiệm thu năm 2021

Bài báo đã đăng, báo cáo hội nghị khoa học:

Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 10 bài.

Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế: 02 bài

Số báo cáo hội nghị khoa học trong nước: 02.