Thạc sĩ, BSNT

Đoàn Thị Nga

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội
2022 - nay: Làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội

Ngôn ngữ

Anh, Việt