Thạc sĩ, BSNT

Đỗ Thị Kim Thuỳ

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2014-2020: Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y dược Thái Bình
2020-2023: Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2014-2020: Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y dược Thái Bình
2020-2023: Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội
2023- nay: Bác sĩ tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bài báo, công trình nghiên cứu

Nghiên cứu giá trị của CLVT liều thấp trên máy 128 lát trong chẩn đoán nốt mờ của phổi

Ngôn ngữ

Anh, Việt