Thạc sĩ

Đỗ Huy Hoàng

Bác sĩ Trung tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh& Can thiệp điện quang.

Quá trình đào tạo:

2005 – 2011: Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

2011 – 2012: Bác sĩ Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

2012: khóa Can thiệp điện quang, Bệnh viện Bạch Mai. Khóa Siêu âm Sản Phụ Khoa cơ bản, Bệnh viện Sản Trung ương.

2013: khóa Nội trú Can thiệp điện quang, Bệnh viện Kantonsspital Winterthur

2014: khóa Chẩn đoán hình ảnh trong đánh giá chết não và ghép gan.

2015 – 2017: Cao học Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

2023 - nay: Bác sỹ Chuyên khoa cấp II Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

2012 – 2017: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

2018 – T11/2020: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

T12/2020 – nay: Bác sĩ Trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chuyên môn sâu

X quang tổng quát
Siêu âm tổng quát. Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm
Cắt lớp vi tính tổng quát và chuyên sâu
Cộng hưởng từ tổng quát và chuyên sâu
Can thiệp điện quang