Thạc sĩ

Đỗ Huy Hoàng

Bác sĩ Trung tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh& Can thiệp điện quang.

Quá trình đào tạo:

2005 – 2011: Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

2011 – 2012: Bác sĩ Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

2013: Thực tập khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Winterthur, Zurich, Thụy Sỹ.

2015 – 2017: Cao học Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

2012 – 2017: Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

2018 – T11/2020: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

T12/2020 – nay: Bác sĩ Trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.