Thạc sĩ, BSNT

Đinh Văn Thư

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012-2018: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội
2023: Học can thiệp mạch tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Quá trình công tác

2012-2018: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội
2022- nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, đọc phim XQ, MRI, CT
Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm: Chọc tế bào, sinh thiết, dẫn lưu, tiêm khớp... dưới siêu âm
Can thiệp dưới DSA: Tán sỏi mật qua da, nút mạch, dẫn lưu, can thiệp lấy huyết khối mạch não...

Các công trình khoa học đã công bố

Đánh giá kết quả giảm đau của phương pháp gây tê khoang cơ dựng sống dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân tán sỏi mật qua da

Thành viên tổ chức

Hội gan mật Việt Nam & phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam

Ngôn ngữ

Việt, Anh