Thạc sĩ, BSNT

Đặng Ngọc Tài

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2011-2017: Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2017-2020: Bác sỹ nội trú CĐHA tại Đại học Y Hà Nội
2022-2023: Bác sỹ tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp theo chương trình đào tạo DFMSA

Quá trình công tác

2011-2017: Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2017-2020: Bác sỹ nội trú CĐHA tại Đại học Y Hà Nội
2020-2022: Bác sỹ tại TT CĐHA bệnh viện K3 Tân Triều
2022-2023: Bác sỹ tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp theo chương trình đào tạo DFMSA
2023-nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Chẩn đoán - can thiệp các bệnh lý gan mật và thần kinh

Ngôn ngữ

Việt, Pháp