Buổi hội thảo Quốc tế do khoa tổ chức hàng năm được rất nhiều người tham dự.