Chương trình dự kiến hội thảo về "Chẩn đoán hình ảnh ung thư" Từ ngày 27/9 đến 29/9 năm 2019 Tại Trường Đại Học Y Hà nội
Tháng 8 hàng năm, Tổ chức Chẩn đoán hình ảnh không biên giới (RAB) lại đến Việt Nam và phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội cùng Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại Học Y Hà Nội giảng dạy và cấp chứng chỉ cho...