TỔNG QUAN

Định nghĩa: các mạch máu tiếp xúc trực tiếp và gây nên kích thích cơ học đối với các dây thần kinh sọ

Phổ biến nhất:

  • Đau dây thần kinh sinh ba (chèn ép dây TK V): 4–20/100,000
  • Co giật nửa mặt (dây VII): 1/100,000
  • Chóng mặt, ù tai (dây VIII)
  • Đau thần kinh lưỡi-hầu (dây IX): 0.5/100,000